Kinderen

Opvoeden en opgevoed worden

Elk kind is uniek. Opvoeden is het kind zo begeleiden dat het zijn eigenheid kan ontwikkelen. Dit vraagt begeleiding op maat, een creatief en intensief proces.

Als ouder heb je zo je eigen ideeën over hoe op te voeden en zijn er verwachtingen over de uitwerkingen van deze manier van opvoeden. Dit kan echter wel eens niet overeenkomen met de dagelijkse praktijk of met wat je kind nodig heeft. Het vraagt van de opvoeder een open houding naar het kind, meebewegen en afstemmen. Wat extra ondersteuning kan hierbij welkom zijn.

Visie

In mijn begeleiding ga ik uit van het wezen van het kind. Wat is dit voor een kind? Wat heeft het aan kwaliteiten in zich? Wat heeft dit kind nodig om zijn ‘ware aard’ tot vorm te laten komen? Ik kijk naar zijn houding, beweging, expressie en mimiek, en de manier waarop hij met anderen omgaat.

Werkwijze

Door het aanbieden van specifieke ervaringsoefeningen en het scheppen van een sfeer waar het kind helemaal zichzelf mag zijn, krijgt het kind de mogelijkheid te laten zien wie hij in wezen is. Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van bewegingsvormen, gesprek, spel en aanraken.

De eerste sessie bestaat uit een gesprek met de ouder(s) samen zonder kind. Aan de orde komen de ontwikkeling van het kind, de problematiek en het formuleren van de concrete hulpvraag, zowel in de woorden van de ouder als die van het kind: wat wil het kind hier leren?

In de tweede en derde sessie ga ik spelenderwijs het contact met het kind aan. Al doende bouw ik een relatie op en krijg ik zicht op zijn eigenheid, kwaliteiten en belemmeringen.  Hoe is de relatie tussen ouders en kind? Hierbij spelen ook onderliggende vragen een rol, zoals: wat heeft dit kind de ouders te bieden of te leren en waarom is dit kind juist in dit gezin terecht gekomen?

Ouderbegeleiding

Door het kind vanuit deze open houding te benaderen leer ik het kind kennen in wie het werkelijk is en wat er werkelijk speelt. Van daaruit is het gemakkelijker te zien en te weten wat het van jouw als opvoeder nodig heeft en te weten wat jij dit specifieke kind te bieden hebt.

Afhankelijk van mijn bevindingen stel ik met de ouders samen een plan van aanpak op. De ouders betrek ik intensief bij de begeleiding zodat zij, op basis van de opgedane inzichten en ervaringen, hun kind kunnen ondersteunen in het leerproces.

Voor kinderen en jongeren die:

–         Niet goed in hun vel zitten

–         met stress en overbelasting te maken hebben

–         geen zelfvertrouwen hebben

–         last hebben van faalangst

–         inslaapproblemen kennen

–         uit balans zijn

–         overgevoelig zijn

–         perfectionistisch zijn

–         zich niet goed kunnen uiten

–         niet weerbaar zijn

–         moeilijk bereikbaar zijn

–         erg volgzaam zijn

–         niet samen kunnen spelen

–         geen gezag dulden

–         te maken hebben gehad met verlies