De Stem

De stem is een instrument waarin de aard van de mens doorklinkt. Daar waar woorden nog iets kunnen verhullen, laat de klank van de stem een diepere waarheid horen. Dat maakt het werken met de stem zo bijzonder.

Zoals het water door de rivier stroomt, zo stroomt onze adem door het lichaam. Het lichaam zorgt voor de bedding. Hoe stevig, woelig, vluchtig of gespannen die bedding is, wordt hoorbaar door een toon te laten ontstaan. Deze toon, gevoed door de adem, brengt trilling voort. Het is deze trilling die ons duidelijk maakt waar het lichaam meeklinkt en waar niet. Jouw klank wijst de weg naar wie je ten diepste bent. Je komt in contact met wat er speelt op dit moment. Deze gewaarwordingen krijgen de ruimte en worden gehoord. Ze komen kortom in je bewustzijn.

Bij het werken met de stem gaat het om alles wat je tegenkomt aan gedachten, emoties of andere obstakels, te laten zijn zoals ze zijn. Zonder er iets aan te willen veranderen. Het is de kunst om dat met liefde en compassie te doen. De open houding waarmee alles wat zich laat horen gehoord wordt, maakt de weg vrij naar jouw wezenlijke aard. Het voelt als totaal aanwezig zijn, ‘in tune’ met jezelf.

De krachtige en directe werking van de stem verwondert me nog iedere dag. Ik hoor en zie hoe de stem de levenslust en wijsheid van de mens kan aanspreken en uitdrukken. Deze benadering maakt het gemakkelijker keuzes te maken en je leven vorm te geven.

Voor iedereen die:

–         op een creatieve manier met zijn of haar stem naar buiten wil treden

–         zijn of haar eigenheid via de stem wil ervaren

–         wil ervaren hoe het is om in zijn of haar eigen kracht te staan

–         vanuit kracht zijn of haar leven wil vormgeven

–         inzicht wil krijgen in zijn of haar leven

–         nieuwsgierig is naar zijn of haar diepere wijsheid

–         zich geblokkeerd voelt in het stemgebruik bij spreken of zingen

–         een voordracht moet houden of voor een groep mensen het woord moet doen en dat eng vind

–         met stomheid geslagen is na een groot verlies

–         met stress en overbelasting te maken heeft

–         kampt met fysieke kenmerken van stress, zoals hoofdpijn, verkramping en oververmoeidheid

En verder voor wie:

–         de stem als instrument gebruikt, zoals docenten, trainers, vertegenwoordigers

–         werkt met de stem zoals logopedisten, koordirigenten, zangers en acteurs